Absent melden

 

Als u uw kind absent wil melden, belt u bij voorkeur voor schooltijd. 

0314 323135