top of page

Identiteit 

Onze basis is De Bijbel, het Woord van God. Wij belijden dat de Bijbel is ontstaan door inspiratie van de Heilige Geest en daarom onfeilbaar, onveranderlijk en normatief is.

 

Ons leven richten we in, zoals God dat in De Bijbel van ons vraagt. Om hierin een goede invulling in ons dagelijks handelen te geven, gebruiken we de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 

 

Dat betekent dat wij geloven dat elk mens van nature niet in een goede relatie met God staat. De Bijbel noemt ons daarom zondaren. Door het geloof in Zijn Zoon, Jezus Christus kan deze relatie weer hersteld worden.

 

Wij zien elk kind zien als een uniek schepsel, met eigen gaven en talenten. Wij stimuleren onze leerlingen deze gaven en talenten te ontwikkelen. 

Kenmerkend voor De Wijngaard is dat we bij de Bijbelse vieringen, Kerstfeest, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren alle leerlingen betrekken. Deze vieringen doen we samen in de hal van de school. 

bottom of page