top of page

Leerlingenraad

Op De Wijngaard is er een leerlingenraad. 

Als leerlingenraad verzamelen wij ideeën en klachten van de leerlingen die naar de Wijngaard gaan. Dit bespreken we tijdens onze vergaderingen. Als er ideeën zijn of er moeten dingen worden veranderd dan presenteren we dat aan meester Hans. We hopen zo met elkaar een betere school(omgeving) te creëren.

Tijdens onze eerste bijeenkomst hebben we onze taken besproken en is er een voorzitter (Theun) en notulist (Julian) verkozen.

20230328_132623.jpg

Julian, Matthieu, Ynze, Theun

bottom of page