top of page

Medezeggenschapsraad

Op De Wijngaard is er een MR. 

 

De medezeggenschapsraad vormt een schakel tussen ouders, personeel en directie. De leden van de medezeggenschapsraad zijn actief betrokken bij de besluitvorming over het beleid van de school. De MR heeft advies-en instemmingsrecht over beleidszaken. Een aantal zaken waarover wordt meegedacht zijn bijvoorbeeld: de schoolgids, het formatieplan, arbeidsomstandigheden en personeelsbeleid. Daarnaast willen we ook zelf ideeën aandragen.

 

De MR bestaat uit: 

- twee ouders (oudergeleding): Sander Hoogendoorn en Coen Jobse

- twee personeelsleden (personeelsgeleding): Dianne Hoogendoorn en Cornelie Hoff. 

U, als ouder of personeelslid, kunt bij ons ook uw ideeën en opmerkingen kwijt. U kunt ons daarover aanspreken of een mailtje sturen. Als u wilt, kunt u zelfs een vergadering van ons bijwonen (graag even melden van tevoren). Van de vergadering zijn ook notulen opvraagbaar bij cornelie@bsdewijngaard.nl.

bottom of page