Medezeggenschapsraad

Op De Wijngaard is er een MR. 

 

De MR bestaat uit: 

- twee ouders (oudergeleding): Gaby Ebbers en er is een vacature

- twee personeelsleden (personeelsgeleding): Dianne Hoogendoorn en Cornelie Hoff. 

 

De medezeggenschapsraad vormt een schakel tussen ouders, personeel en directie. De leden van de medezeggenschapsraad zijn actief betrokken bij de besluitvorming over het beleid van de school. De MR heeft advies-en instemmingsrecht over beleidszaken. Een aantal zaken waarover wordt meegedacht zijn bijvoorbeeld: de schoolgids, het formatieplan, arbeidsomstandigheden en personeelsbeleid. Daarnaast willen we ook zelf ideeën aandragen. 

  

U, als ouder of personeelslid, kunt bij ons ook uw ideeën en opmerkingen kwijt. U kunt ons daarover aanspreken of een mailtje sturen. Als u wilt, kunt u zelfs een vergadering van ons bijwonen. Als u dat wilt, graag wel even melden. Van de vergadering zijn ook notulen opvraagbaar bij cornelie@bsdewijngaard,nl.

Foto Gaby.jpg
Foto Cornelie.jpg