top of page

Schoolondersteuningsprofiel

In het SchoolOndersteuningsprofiel geeft de school weer welke ondersteuning zij kan bieden naast het reguliere aanbod. Ook worden er doelen in genoemd die we in de komende tijd willen bereiken op het gebied van ondersteuning.

bottom of page